Lider kimdir, nasıl olunur?

İnsanları peşinden sürükleme kaabiliyetine sahip, pratik zekası gelişmiş, çok kısa bir zaman diliminde güçlü organizasyonlar gerçekleştirebilen, küçük gruplardan büyük işler çıkarabilen insanlara lider ruhlu insanlar denmektedir.

Liderim Olur musun?
Küme > Öbek > Yavrukurtlar

Küme > Öbek > Yavrukurtlar

7-11 yaş aralığındaki yavrukurtlar ÖBEKLERİ, en az iki en fazla dört ÖBEK KÜME oluşturur. Genel manada ilkokul grubu yaş aralığını ifade eder.
Oymak > Oba > İzciler

Oymak > Oba > İzciler

11-15 yaş aralığındaki izciler OBALARI, en az iki en fazla dört OBA OYMAK oluşturur. Genel manada ilköğretim grubu yaş aralığıdır.
Ocak > Ekip > Erginler

Ocak > Ekip > Erginler

15-18 yaş aralığındaki erginler EKİPLERİ, en az iki en fazla dört EKİP OCAK oluşturur. Genel manada lise grubu yaş aralığını ifade eder.

Genel Görünüm

İzcilik aşamalarına (öbek, oba, ekip) hangi hafta hangi eğitimleri verildiği ile ilgli bilgilere "Genel Görünüm" bağlantısından ulaşabilirsiniz

Genel Görünüm

Dersler

Müfredat çalışmamızda yer alan tüm derslere de "Dersler" bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Dersler