11. HAFTA PROGRAMI

Ocak GRUBU

Küreselleşme > Farklı Kültürlere Saygılı Olma (20 dk.)

Küreselleşme > Farklı Kültürlere Saygılı Olma (20 dk.)

FARKLI KÜLTÜRLERE SAYGILI OLMA

İrlanda’lı bir arkadaşımla kültürel farklılıklar üzerinde konuşurken bir ara “Her ne kadar kendi içinde doğup büyüdüğümüz ve yaşadığımız kültürümüze taban tabana zıt kültürlerle karşılaşsak da hoşgörü göstermeliyiz” dediğimde arkadaşım bana sanki; “Kölelik aslında harika bir sistemdir ve devam etmelidir” gibi absürd bir söz söylemişim gibi katı ve keskin bir şekilde baktı ve dedi ki: “Hoşgörü yaramazlık yapan bir çocuğa yada suçlu bir insana karşı gösterilir. Çocuğun yaramazlığını yada bir insanın kabahatini hoşgörürsün, cezalandırmazsın. Konu kültür olduğunda yapılacak tek şey saygı göstermektir.”

Bir çok açıdan ufkumu açan bir tepki ve ifade oldu arkadaşımın tepkisi ve ifadeleri. Her ne kadar yüksek lisansımı yaparken farklı kültürleri anlamak, farklı kültürlerle yaşamak ve farklı kültürlerden gelen insanları yönetmek konularında dersler almış olsam da arkadaşımın sözleri bütün aldığım derslerin üstünde en büyük ders olmuştu benim için. Öyle ya lisandan başlayıp mutfak kültürüne giden, oradan beden diline geçip davranışları etkileyen kültür bireyin doğduğu andan itibaren bütün hayatını kuşatmış, etkilemiş ve şekillendirmiş iken sadece bizim kültürümüzden farklı bir kültüre sahip olduğu ve kendi kültürüne göre hareket ettiği için bir insanı en fazla “hoş görmek” gerçekten yeterli değildir. Hoşgörünün ötesine geçmek ve o kültürün muhatabımızın birey için ifade ettiği değeri takdir edip saygı duymak gerekir.

Çok kültürlü bir ülkede yaşıyoruz. Dünyanın her yerinden insan var etrafımızda. Dolayısıyla her gün dünya kadar farklı kültüre sahip insanlarla yüzyüze geliyor, iletişim kuruyor, soyut veya somut anlamda alışveriş yapıyoruz. Bütün bu etkileşimimiz sürecinde muhataplarımızın bizim istediğimiz gibi davranmalarını beklemek gerçekçi olmayan bir istek olacaktır. Bize her ne kadar farklı gelse de her bireyin en mutlu ve huzurlu yaşayacağı kültür neticede kendi kültürüdür. Zorlamalarla belli değişiklikler mümkün olsa da o zorlamanın getirdiği değişimden verim almak mümkün olmayacaktır. Bu anlamda unutulmaması gereken en önemli husus her birey kendini şekillendiren kültür ile uyumlu yaşadıkça mutludur, dışarıdan destekli baskılar istenilen neticeyi uzun vadede kesinlikle vermez.

İşte tam bu noktada kendimiz ile ilgili dikkat etmemiz gereken bir husus var. O da bizim de kendi kültürümüzle şu an içinde yaşadığımız toplumun kültüründen farklı olmamız. Topluma aykırı davranmayı doğru görmemekle beraber bireylerin kendi kültürlerinden kopmasını da doğru bulmuyorum. Çünkü kendi kökünden kopan bireyler yeni topraklara yeni kökler salamadan köksüzlüğe mahkum bir o yana bir bu yana savruluyorlar. Bize de düşen her rüzgarda savrulmadan kökleriyle dimdik kalabilmek için içinde yaşadığımız topluma yabancı kalmadan kendi kültürümüzü çok iyi öğrenmek ve yaşamak olmalıdır. Çünkü biz kültürümüzle varız ve her birey kendi kültürü içerisinde değerlidir.