8. HAFTA PROGRAMI

Oymak GRUBU

Teknik Bilgiler > Tekmil Verme Ekip (15 dk.)

Oyunlar > Ayak bağlı mendil kapmaca (20 dk.)

Yön Bulma ve Pusula > Pusula temel bilgileri (15 dk.)

Yön Bulma ve Pusula > Pusula ile Yön Bulma (15 dk.)

İlk Yardım > Şok ve Bayılmalarda ilk yardım (20 dk.)

İlk Yardım > Yapılmaması Gerekenler (15 dk.)

Erdemler Eğitimi > Tevazu (15 dk.)

Teknik Bilgiler > Tekmil Verme Ekip (15 dk.)

Oyunlar > Ayak bağlı mendil kapmaca (20 dk.)

Yön Bulma ve Pusula > Pusula temel bilgileri (15 dk.)

Yön Bulma ve Pusula > Pusula ile Yön Bulma (15 dk.)

İlk Yardım > Şok ve Bayılmalarda ilk yardım (20 dk.)

İlk Yardım > Yapılmaması Gerekenler (15 dk.)

Erdemler Eğitimi > Tevazu (15 dk.)

İLGİLİ AYETLER:
- Rahman’ın (has) kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazi bir şekilde yürürler
ve cahiller kendilerinee laf atarsa (tartışmayıp):”Selametle (hoşça kal).”de(yip
gider)ler. 1
-Sana tabi olanlara tevazu kanatlarını indirebildiğin kadar indir. 2
-Bana ibadetten kibirlenip uzaklaşanlar var ya işte onlar hor ve hakir olarak
cehenneme gireceklerdir. 3
-İnsanları (küçümseyip)yanağını bükme/yüz çevirme ve yeryüzünde şımarık
yürüme!Çünkü Allah, böbürlenen ve kendisini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. 4

1 Feyzü’l Furkan,Furkan Suresi/63
2 Nahl/23
3 Mü’min/60
4 Lokman/18

İLGİLİ HADİSLER
-Hz. Enes’ten (r.a) rivayet edildiğine göre:
Rasulullah!ın Adba adlı devesi yarışlarda geçilemezdi;hatta hiçbir deve ona
yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti.Bu
durum Müslümanların ağırına gitti.Bunu fark eden Rasulullah (sas.),dünyada yükselen
her şeyi(geri)indirmek Allah’ın bir kanunudur,buyurdu. 5
-Ebu Hureyre’den (ra.) rivayet edildiğine göre Rasulullah (sas.)
Bir adam,kıymetli ve gösterişsiz bir elbise içinde,saçını başını taramış ve kasıla kasıla
yürürken Allah onu ansızın yerin dibine geçiriverir.O kimse, kıyamet gününe kadar
yerin dibinde debelenip durur,buyurmuştur. 6

İnsan, diğer insanlarla beraber toplu halde bir köyde bir şehirde ve bir cemiyette
yaşamak zorunda olan bir canlıdır.
     Toplumdaki mevkii ne olursa olsun insanların birbirleriyle olan münasebetleri
kardeşçe olmalıdır. Karşısındaki insana şefkat ve merhametle, tevazu ve alçakgönüllü
olarak davranmalıdır. Kibir ve gururdan sakınmalıdır.
     Kibir, Allah'ın yarattığı kullarına yakışmaz. Biz kuluz, kula kulluk yaraşır. Bazı
insanlar bir mekân veya mevki sahibi olunca kimseye selam bile vermeye tenezzül
etmez. Sanki küçük dağları kendisi yaratmış gibi yürür. Bu, çok çirkin bir davranıştır.

5 Riyazu-s Salihin,(Buhari,”Cihad”,59;”Rikak”,38)
6 (Buhari,”Enbiya”,54,Müslim,”Libas”,49-50)

Nihayet hepimiz insanız. Ve insanlar arasında üstünlük sadece takva iledir. Hz
Peygamber (SAV) şöyle buyuruyor: “Ne Arabın Aceme, ne Acemin Araba, ne
kırmızının siyaha, ne de siyahın kırmızıya bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva
iledir. Allah'a göre en üstününüz, O'ndan en çok korkanınızdır.”  
Sevgili Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde: “Çalım satarak elbisesini sürükleyen
kimseye Allahü Tealâ kıyamet gününde rahmet nazarı ile bakmaz.” buyurmuşlardır.
 Mütevazı olmak Allah'ın emridir. İslâm'ın emridir. Allah Rasülü (SAV) şöyle
buyuruyor: “Muhakkak ki Allahü Tealâ bana sizin mütevazı olmanızı vahyetti. Hiçbir
kimse diğerine karşı övünmesin. Ve hiçbir kimse diğerine zulüm ve haksızlık
etmesin.”
  Sevgili Peygamberimiz (SAV) büyüklenmekten, hatip geçinmekten ve samimiyetsiz
parlak sözlerle halkı aldatmaktan da asla hoşlanmazlardı.
Kibir ve gurur insanın değerini düşüren, ibadetlerini hükümsüz bırakan ve ilâhi
mükâfatlardan mahrum eden kötü bir huydur. Bir Müslüman’da bulunmaması gereken
bir huydur. Peygamberimiz (SAV) bir hadis-i şeriflerinde: “Kalbinde zerre miktarı
kibir bulunan kimse cennete giremez.” buyurmuşlardır.
Bir cemiyetin huzur ve sükûn içinde hayatını devam ettirebilmesi için o cemiyetin
fertlerini, birbirlerine sevgi, saygı ve kardeşlik duyguları ile sımsıkı bağlanmaları
gerekir. Fertlerin birbirlerine karşı kibirli olduğu, herkesin kendini beğenip, başkalarını
hakir gördüğü, sevgi bağlarının koptuğu bir cemiyette huzur kalmamış demektir.
Eğer mutlu ve huzurlu bir toplumda yaşamak istiyorsak kalplerimizdeki kin, haset,
düşmanlık, kıskançlık, kibirlilik gibi kötü huyları çıkarıp atmak zorundayız. Bunların
yerine muhabbet, ahlak, fazilet, adalet ve tevazu gibi güzel huylarla kalplerimizi
doldurmak durumundayız.
Bu durum aynı zamanda Allah'ın ve Rasûlü (SAV)’in de bizlere kesin ve açık bir
emridir. Tevazu zillet olmadığı gibi, kibir de vakar değildir. Allah Rasûlü (SAV)
tevazuda mutlak bir ölçü ve denge içindeydi.
     Peygamberimiz (SAV) sonsuz bir tevazu ve büyük bir edep sahibi idi. Herkes onu
büyüklerden daha büyük görebilir; fakat o şöyle demektedir: “Hiç kimse kendi
ameliyle cennete giremez.” “Sen de mi?” diyenlere:“Evet, ben de. Eğer Allah rahmeti
ile sarıp sarmalamazsa.”
İşte Allah Rasulü (SAV), bu sözü söyleyecek kadar, tabiî, üstün tevazu sahibi bir
insandı. Kendisini insanlar arasında bir fert ve bir parça olarak görüyor, sonra da
davranışlarını bu anlayışa göre ayarlıyordu.
 

İLGİLİ SÖZLER:
-Bey mütevazı ve alçak gönüllü olmalı, suçlu kimselerin de suçunu affetmelidir. Bey
mağrur, kabadayı ve kibirli olmamalı; beyler büyüklük taslar ve kibirli olurlarsa, ey
oğul onlar şüphesiz itibar görmezler. 
Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacib

-Büyüklenme elbisesini giyindin ise hemen üzerinden çıkarıp at. Halka karşı kibirle
göğüs kabarttınsa, dilini hemen düzelt. Allah’ın varlığına ve birliğine inancın belirtisi
alçak gönüllü olmaktır. Eğer sen de mümin isen alçak gönüllü ol. 
Atebetü’l Hakâyık, Alçak Gönüllülük ve Kibir-Edib Ahmed Yükneki

-İnsanın tevazu sahibi olması, kendisine ikram getirir.
Hz.Ali (ra.)

-İbâdetlerin en faziletlisi tevazudur.
Hz. Aişe (ra.)

-Büyüklük gösterişle, lafla olmaz; yücelik dava ile, kuruntu ile elde edilmez. Tevazu
yüceliği arttırır, fakat gurur seni toprağa serer.
Sadi

İLGİLİ KISA FİLM: TEVAZU: HIRS İNSANI MAHRUM
BIRAKIR…
https://youtu.be/q-jmZd7u-B0
YAŞANMIŞ BİR HİKAYE: TEVAZU SAHİBİ AHMET AMCA
https://youtu.be/ZDWihAO1loI
İLGİLİ KISSA:”ASHAB-I KİRAM TEVAZUSU”
https://youtu.be/n_YnU1FM0TA